Čebelja družina je sestavljena iz matice, med 10 – 60 tisoč čebel delavk ter v spomladanski in poletnih mesecih iz nekaj tisoč trotov.

Matica

Je nekoliko daljša od čebele in približno 2,8-krat težja. Dolga je 20 – 25 mm in težka neoplojena 170 – 220 mg, oplojena pa 180 – 325 mg. Zadek ima zašiljen, oprsje pa je nekoliko močnejše od čebele delavke. Razvije se hitreje kot trot ali čebela delavka. V celici je 16 dni. V čebelji družini je le ena matica, le redko sta dve, pa še tedaj le za zelo kratek čas. Z kakovostnimi maticami vplivamo v veliki meri na lastnosti čebel. Čebele po matici podedujejo zunanje znake in lastnosti. Matica na potomce prenaša: barvo zadkovih obročkov, dolžino rilčka, krotkost ali mirnost, nabiralno vnemo, nagnjenje k rojenju, odpornost na bolezni in še nekatere lastnosti. Poleg svojih lastnosti pa še hrani v svojem telesu lastnosti trotov, ki so jo na svatbenem poletu oplemenili. Temperatura ozračja, dotok hrane in količina matičnega mlečka, ki ga čebele nudijo matici, določa obseg zaleganja. Skozi vse leto (izjema sta meseca november in december) v celice satja odlaga oplojena jajčeca, iz katerih se lahko razvijejo čebele delavke (21 dni) ali matice (16 dni) ter neoplojena jajčeca, iz katerih se razvijejo troti (24 dni). Med 5. in 7. dnevom postane mlada matica spolno dozorela. V mirnem vremenu, brez oblačnosti in temperaturo nad 23°C z nizko relativno vlažnostjo, izleti matica na svatbeni polet, ki traja običajno 10 do 20 minut. Matica se pari na višini med 10 in 30 m, pri tem običajno odleti do 2 km, pri čem izloča feromone, ki privlačijo trote do oddaljenosti 10 m. Matica se pari z več troti, med parjenjem sprejme 7 do 10 milijonov moških spolnih celic. Matica lahko zaleže v spomladanski in zgodnje poletni dobi tudi do 2000 jajčec na dan. Teža teh jajčec presega težo same matice. Nekateri so jo imenovali kar “stroj za odlaganje jajčec”. Dejansko pa je matica vse kaj drugega. S svojo prisotnostjo v družini oživlja in bodri vso čebeljo družino. Vemo, da matica izloča snov (feromon), ki privlači čebele. Dobro oplojena matica ima v svoji semenski mošnjici do 10 milijonov semenčic. To ji zadosti za večletno zaleganje v čebelji družini.

Čebele delavke 

So ženski osebki, ki imajo zakrnele spolne organe. Na višku razvoja je v družini do 80.000 čebel delavk. Razvoj delavke od jajčeca do odrasle čebele traja 21 dni. Dolžina življenja pa je odvisna od obsega dela, ki ga opravljajo. Čebela ima omejeno količino energije, ki je ne more vedno obnavljati in ko se iztroši, tudi umre. Ko je potrebno, čebele delajo dan in noč in ne počivajo, to je predvsem v obdobjih bogatejših paš, kar posledično vodi do krajšega življenja čebele delavke. Čebela v obremenitvenem obdobju živi od 20 do 30 dni, v manj aktivnem obdobju živi od 30 do 45 dni in v jesenskem ter zimskem obdobju pa preživi tudi do 8 mesecev.

Čebelam delavkam se njihova dela v različnih starostnih obdobjih spreminjajo. Najprej čistijo celice, nato hranijo matico in ličinke v celicah, nato sodelujejo pri gradnji satovja in pri straženju vhoda v panj. Kasneje začnejo izletavati in prinašati v panj vodo, medičino, cvetni prah in po potrebi tudi smole nekaterih rastlin, ki jih v panju delavke primerno obdelajo in so nam znane pod imenom Propolis.

 

Trot

Je pomemben član čebeljih družin, saj greje zalego in je pomemben za selekcijo in za normalno razpoloženje v družini. Število trotov v čebelji družini je odvisno od moči čebelje družine. V običajni družini je na višku razvoja nekaj 1000 trotov, za katere čebelja družina porabi približno 7 kg meda. Troti se razlikujejo od čebel delavk in matice. So nekoliko širši in krajši od matice in daljši in širši od čebele delavke. Razvoj trota traja 24 dni, kar je za tri dni več kot za razvoj čebele in osem dni več kot za razvoj matice. Življenjska doba trota je med 30 in 50 dni, spolno pa dozorijo 12.-14. dan po izleganju. Dolgo je bila neznanka glede tega, če se matica vrne iz svatbenega poleta v 20. minutah. Ni še znano, kaj privlači trote in matice na določeno območje. Običajno so to mirne gozdne jase, zaščitene pred vetrom. Na teh območjih se zbirajo tudi mladi troti na orientacijskih poletih. Dnevni obiski zbirališč trotov in matic ob lepem vremenu so med 11. in 14. uro. V roju trotov, ki sledi matici, je med 300 in 400 osebkov različne starosti. Pri tem opravilu so bučni in bliskovito hitri, ko sledijo matici. Matico dosežejo vedno le najmočnejši troti. Torej trot je zelo pomemben člen v razvoju čebelje družine.